Strona w trakcie tworzenia.

Zapraszamy wkrótce.

Willa Alexander | ul. Cienista 3 | 57-540 Lądek-Zdrój
email: k.szamborska@kompas.pl | www.willaalexander.pl

tel. kom. +48 696 403 240